"Ett meningsfullt liv
i en värld värd att leva i."

Kontakt

Din potential

Vårt grundläggande antagande är att varje person, organisation och företag har dolda och outforskade krafter, möjligheter, talanger, färdigheter och förmågor. Vi refererar till detta som "Potential". 

Som "Potentialutvecklare", hjälper vi dig att

  • upptäcka
  • klarlägga 
  • utveckla och
  • realisera

denna potential inom dig, din organisation eller ditt företag. 

Potential kan ses som inneboende kvaliteter eller förmågor som kan utvecklas och leda till framtida framgång. 

Potential handlar om "gapet" mellan den nuvarande situationen och en önskad framtid. I en konstant föränderlig värld är det viktigt att kontinuerligt utveckla oss själva, vår organisation och det vi gör för att gapet inte ska bli för stort och för att du, din organisation, ditt företag och vi alla kan leva ett meningsfullt liv i en värld värd att leva i, idag, imorgon och i framtiden. 


"Man vet inte vad som finns i en själv, så länge man inte vågar belysa det."

Om oss

Quest-Team


Sedan 30 år tillbaka är Quest-Team specialister på "Potentialutveckling". 

Som Skandinavien-baserade partner, har Quest-Team Nordic AB specialiserat sig på systemiska långtids kvalifieringar och strategisk processhandledning. Vi utvecklar och stödjer individers, gruppers och organisationers framtida kapacitet och främjar utvecklandet av en ständigt lärande organisation. 

Quest-Team finns idag på olika platser i Tyskland och Skandinavien där vi också har ett stort nätverk av fristående kompetens-partners från näringslivet samt den vetenskapliga och akademiska världen. 

Som "Potentialutvecklare" vägleder vi dig till att upptäcka, klarlägga, utveckla och realisera det som redan finns inom dig, din organisation eller ditt företag. 

Ordet Quest betyder "sökning efter något som är svårt att hitta" - en upptäcktsresa som leder till nya insikter och möjligheter. 

Här kommer du till Tyska sidan: quest-team.de

Vår ledstjärna

Ledstjärnan i vårt arbete är spiralen, ur-formen av allt liv. Enligt vårt synsätt är människor, organisationer och företag levande och dynamiska system som likt en spiral kan vidareutvecklas kontinuerligt och framgångsrikt. Vi lever i en konstant föränderlig värld, där vi behöver anpassa oss för att bemöta eller till och med initiera och leda dessa förändringar.   

Vår filosofi

Allt vårt arbete är baserat på systemiska metoder och kunskap från modern neurovetenskap. Systemisk betyder att vi tar hänsyn till alla delar av en organisation eftersom de påverkar varandra. Våra metoder och tillvägagångssätt påverkas av antroposofisk teori (tankar och vanor utgör vår verklighet), radikal konstruktivism (verkligheten är konstruerad av oss själva) och vetenskapen om ontologi (vetenskapen om att vara).

"Rörelse betyder inte nödvändigtvis framsteg - du kan vara väldigt aktiv medan du inte kommer någonstans."

Det vi gör

Personlig Utveckling


Ingenting börjar med resultat, allt börjar med människan. Vårt Systemiska Ledarskapsutvecklingsprogram är ett program för den nya tidens ledare i en föränderlig värld. 

Målet med denna kvalificering är att avsevärt utveckla alla deltagares personliga, strategiska, emotionella och sociala kompetens samt att öka deras medvetenhet och därmed förbättra deras ledarskapsförmåga. Vår långsiktiga ledarskapsutveckling erbjuds som öppna program samt skräddarsydda interna program och kan genomföras på Svenska, Engelska eller Tyska. 


Titta in på vårt öppna seminarieprogram i Uppsala: UppsalaTalents®

Processledning med LOTS®


Som certifierad Lotscoach® och samarbetspartner till LOTS AB arbetar Stephan Stahl i vårt team inom ramen för synsättet, det gemensamma språket och verktyget/processen LOTS®. 

Som strukturerad process introduceras och tillämpas LOTS® för utveckling av ledare, team och företag/organisationer, med visionen att bidra till medvetna människor i en medveten värld. 

LOTS® har kontinuerligt utvecklats i över 40 år och är enligt användarna ännu mer relevant idag i vår snabbrörliga värld. 

LOTS® påminner oss om vikten av att tänka och agera Utifrån-in och Inifrån-ut på ett hållbart sätt. 

Ladda ner appen om LOTS® för att titta närmare på processen här: APPLife Leadership Coachning


Svaren på alla våra frågor och utmaningar finns redan inom oss men oftast är dessa svar inte tydliga och därför svåra att upptäcka. Coachning är en metod som leder till insikt som i sin tur kan maximera en medarbetares och/eller en organisations potential. 

Coaching handlar om att samarbeta i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar individer och team att maximera sina personliga och professionella förmågor.

Quest-Team Nordic erbjuder dig möjligheten att skapa din framtid antingen via Personlig-Coachning, Team-Coachning eller via våra coachnings-verktyg, Den Personliga Kompassen eller Karriärkompassen. Det finns även möjlighet att kombinera coachning-kompassen med personlig eller teamcoachning. 

Mer information om Kompassen hitter du här: Kompassen"Vision utan handling är en dagdröm. Handling utan vision är en mardröm."

Japanskt Ordspråk

Referenser


Reflektioner

”Det vi har arbetat fram kommer att bemötas av en stor samsyn och förståelse.”

”Vi borde ha mer av denna typ av kreativt arbete.”

“Vi gick verkligen “out of the box” och det var mycket värdefullt att meningsskiljaktigheter kom fram.”

”Det var väl tillbringad tid och vi fick så värdefulla insikter som vi annars inte skulle ha fått.”

”Bra att klargöra vad det egentligen är vi behöver fokuserar på och uppnå.”

”Detta är ett steg mot en ny dimension av samarbete.”

”Vilket bra arbetsklimat och jag är verkligen positiv överraskade av det effektiva resultatet.”


Vårt team

Stephan Stahl
Potentialutvecklare & Lotscoach®

Quest-Team Nordic AB
Klostergatan 1
SE-753 22 Uppsala

+46 729 15 56 60
stephan.stahl@quest-team.se

Språk: Svenska, Tyska & Engelska

Maria Stahl
Administration & Support

Quest-Team Nordic AB 
Klostergatan 1
SE-753 22 Uppsala

+46 729 15 56 60
maria.stahl@quest-team.se

Språk: Svenska, Tyska & Engelska

Andreas Dünow
Potentialutvecklare & Platschef Berlin

Quest-Team Berlin GmbH
Zerbster Straße 63
D-12209 Berlin

+49 160 989 36 273
andreas.duenow@quest-team.de

Språk: Tyska & Engelska

Philipp Jung
Potentialutvecklare & Platschef Westerwald

Quest-Team Philipp Jung GmbH
Hauptstraße 34
D-56593 Niedersteinebach

+49 179 224 12 31
philipp.jung@quest-team.de

Språk: Tyska

Jannika Stahl
Skådespelerska & Coach

Quest-Team Nordic AB
Klostergatan 1
SE-753 22 Uppsala

+46 729 15 56 60
info@quest-team.se

Språk: Svenska, Tyska & Engelska

Framtiden handlar om att bygga och upprätthålla nätverk. Nätverk utöver gränser och bortom begränsningar.

Partner & Nätverk

Framtiden handlar om att bygga och upprätthålla nätverk. Nätverk utöver gränserna och bortom begränsningar. Tillsammans får vi en mer holistisk världsbild och gemensamt kan vi åstadkomma mer än var och en för sig. 

"Ett meningsfullt liv i en värld värd att leva i" är en framtid som vi bara kan skapa gemensamt. Därför arbetar Quest-Team Nordic inom ett starkt nätverk av Potential-Partners

Kontakt

Önskar du mer information eller att vi kontaktar dig så skriv gärna kort om ditt ärende och hur vi kan hjälpa och stödja dig.